• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Нова Wi-Fi мрежа в училището

Нова Wi-Fi мрежа в училището

50. ОУ “Васил Левски” е класирано да получи средства за доизграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi) по национална програма “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”. В училището ще бъдат изградени 3 нови Wi-Fi точки.

Предстои въвеждането и на електронен дневник.