• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Общински кръг на олимпиада по математика IV – VII клас

  • Начало
  • Новини
  • Общински кръг на олимпиада по математика IV – VII клас

Общински кръг на олимпиада по математика IV – VII клас

Уведомяваме Ви, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.12.2021 г. (събота) от 09:00 ч.

За участие в олимпиадата, родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата (Приложение 1) – може да я изтеглите от раздел Документи. Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 11.12.2021 г.