• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Онлайн дистанционно обучение

Онлайн дистанционно обучение

50. ОУ “Васил Левски” използва различни инструменти и ресурси за електронното обучение: Google Classroom, Khan academy, Zoom.us, Liveworksheets, Ucha.se, Youtube, а комуникацията между учители, родители и ученици върви ежедневно по електронната поща, телефона и Вайбър. Учителите, които имат възможност, правят редовни видеовръзки с учениците. Всеки ден учителите дават обратна връзка на всеки ученик и родител индивидуално.