• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

  • Начало
  • Новини
  • Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

Уважаеми родители на седмокласници,

цялата налична информация, касаеща кандидатстването на учениците се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

График на дейностите

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/ 2023 година в Област София-град