• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Организация на учебния процес в периода 01.05.2021г. – 31.05.2021г.

  • Начало
  • Новини
  • Организация на учебния процес в периода 01.05.2021г. – 31.05.2021г.

Организация на учебния процес в периода 01.05.2021г. – 31.05.2021г.

Уважаеми колеги, родители и ученици!

На основание Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021г. на проф. д-р Костадин Ангелов — министър на здравеопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и Заповед N РД 09-1028 от 29.04.2021г. на Красимир Вълчев — министър на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии, считано от 01.05.2021г. до 31.05.2021г. се възстановят присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас в 50.ОУ „Васил Левски“, при спазване на следния график:

  • на 05.05.2021г. и 07.05.2021г. — присъствено се обучават учениците от 5 клас;
  • от 10.05.2021г. до 14.05.2021г. — присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас;
  • от 17.05.2021г. до 28.05.2021г. — присъствено се обучават учениците от 6 и 7 клас;

Занятията да се провеждат в съответствие с Вътрешните правила за дейността на училището през 2020/2021г. в условия на COVID 19.