• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Организация на учебния процес за преминаване в ОРЕС в периода 30.11.2020г. – 21.12.2020г.

  • Начало
  • Новини
  • Организация на учебния процес за преминаване в ОРЕС в периода 30.11.2020г. – 21.12.2020г.