• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Отбелязване на 1- ви и 3 – ти март в 50.ОУ

Отбелязване на 1- ви и 3 – ти март в 50.ОУ