• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Откриване на учебната 2021-2022 година

Откриване на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици и родители,

Откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе по следния начин:

1) официално присъствено откриване ще се състои само за  ученици от I и IV клас и техните родители. Събитието ще започне в 09:00 ч. в двора на училището.  След приключване на церемонията учениците ще влязат по класните стаи за провеждане на ЧАС НА КЛАСА.

2) за учениците от V,VI и VII клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители  от:

10:30  – V,VI,VII клас

Ръководството и екипът на 50. ОУ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!