• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Партньорство и приятелство

Партньорство и приятелство

В началото на учебната година 2016/2017 г. стартира съвместна дейност между първокласници от 50 ОУ „Васил Левски“ и СУ ”Гео Милев” – гр. Варна.

Съвместната дейност има индивидуален и групов характер. Всяко дете си кореспондира с конкретно дете от другия клас. Децата имат възможност сами да изработват  пликовете и листовете на писмата, да ги  декорират и вложат творчество. Всеки ученик може да изработи индивидуална кутия, в която да съхранява своята кореспонденция.  Чрез графични програми могат да създадат свой личен герб, декорация и оформление на хартията за писмата. С напредване на ограмотяването учениците са все по-емоционално мотивирани да се изразяват писмено. Темите се подбирани от класните ръководители, Сълзица Димитрова и Яна Кунева, според интересите на децата. Емоционалната връзка между двата класа ще продължи с групово участие и свързване на класните стаи чрез онлайн връзка в някои от часовете, когато ще се поставят различни задачи за изпълнение,  проучване по зададена тема, логически задачи и други.
Идеята включва и възможност за разменено гостуване в двата града, по време на което домакините  да представят забележителностите на своя град.
Инициативата за приятелство и партньорство е на класните ръководители  Сълзица Димитрова (гр. София) и Яна Кунева(гр. Варна).