• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Писмо от началника на РУО – д-р Ваня Кастрева във връзка с разяснения относно заповед №РД09-3472/27.11.2020г. на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.

  • Начало
  • Новини
  • Писмо от началника на РУО – д-р Ваня Кастрева във връзка с разяснения относно заповед №РД09-3472/27.11.2020г. на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.

Писмо от началника на РУО – д-р Ваня Кастрева във връзка с разяснения относно заповед №РД09-3472/27.11.2020г. на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.

Разяснително писмо във връзка с приключване на учебната година