• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Подаване на заявления за кандидатстване след 7. клас

  • Начало
  • Новини
  • Подаване на заявления за кандидатстване след 7. клас

Подаване на заявления за кандидатстване след 7. клас

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г., Ви информираме, че сайтът, на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки. Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт подадете заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

От Ръководството