• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • 02/ 967-1186
 • vlevski_50ou@mail.bg

Подготвителна организационна визита по проект по програма Еразъм+

 • Начало
 • Новини
 • Подготвителна организационна визита по проект по програма Еразъм+

Подготвителна организационна визита по проект по програма Еразъм+

В периода 19 – 23.11.2023 г. се осъществи подготвителна визита в CEIP Santiago Ramón y Cajal  – партньорско училище в Пуенте Хенил, Испания. 

Реализирани дейности от участниците (Радостина Тонева – заместник-директор, координатор на проекта и Емилия Босевска  старши учител в начален етап) по време на организационната визита са:

 • Подготовка на работна програма за job shadowing наблюдение в практиката за двама педагогически специалисти от 50. ОУ през м.март 2024 г.
 • Наблюдение на цялостната институционална среда и условия и дискутиране на специфики, прилики и разлики между двете училища.
 • Запознаване с елементи от училищния учебен план, училищен мениджмънт, иновативни дейности и особености на организацията в училището в съответствие с испанската образователна система
 • Наблюдение на ключови подходи и методи на преподаване в учебните часове, които да бъдат демонстрирани по време на job shadowing наблюдението.
 • Наблюдение и дискусия с учителите по отношение на избора и прилагането на иновативни методи – Learning Situations, работа с ИКТ ресурси, работа с ученици със специални образователни потребности и др.
 • Запознаване с бита и културата на общността в региона в контекста на образователното развитие.