• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Покана за общо събрание на училищното настоятелство

  • Начало
  • Новини
  • Покана за общо събрание на училищното настоятелство

Покана за общо събрание на училищното настоятелство

Ha ocнoвание чл.24. ал.1 от Устава, Съветът на “Училищно настоятелство към 50 ОУ Васил Левски – София”, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 10.05.2019г. от 17:30 часа в сградата на училището.

За подробности вижте прикачения файл.