• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Прием за 1.клас в 50.ОУ “В. Левски” за учебната 2024-2025 г.

  • Начало
  • Новини
  • Прием за 1.клас в 50.ОУ “В. Левски” за учебната 2024-2025 г.

Прием за 1.клас в 50.ОУ “В. Левски” за учебната 2024-2025 г.

Уважаеми родители на първокласници,

Кандидатстването за прием на ученици в първи клас ще става по електронен път чрез: Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
За учебната 2024/2025 г. училището ще приеме 72 ученици, разпределени в 3 паралелки. За всяка паралелка в първи клас ще има група за целодневна организация.
Часовете за разширена подготовка са както следва:
1 паралелка с Български език и литература – 2 часа, Математика – 1 час; 2 паралелки с Математика – 2 часа, Български език и литература – 1 час;
В часовете по спортни дейности учениците в първи клас ще изучават – мини волейбол и и мини баскетбол.

Записването на приетите ученици се извършва съгласно графика за дейностите по приема на учениците: https://kg.sofia.bg/#/news/article/2119

Повече информация за приема може да се види в рубриката Прием/Прием 1.клас.