• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • 02/ 967-1186
 • vlevski_50ou@mail.bg

Програма Еразъм+ – проект “Качество чрез иновации и приобщаване” 

 • Начало
 • Новини
 • Програма Еразъм+ – проект “Качество чрез иновации и приобщаване” 

Програма Еразъм+ – проект “Качество чрез иновации и приобщаване” 

 

В резултат на одобрено за финансиране проектно предложение от Центъра за развитие на човешките ресурси, в периода юни 2023 – септември 2024 г. (16 месеца) в 50. ОУ “Васил Левски” ще се реализира проект “Качество чрез иновации и приобщаване” по програма Еразъм+, ключова дейност 1 за квалификация на педагогически специалисти. Финансирането е на стойност 18100 евро, при изпълнение на всички заложени дейности. 

Планираните дейности са:

 1. Подготвителна визита в партньорското училище в Пуенте Хенил, Испания 
 2. Job shadowing в партньорско училище CEIP Santiago Ramón y Cajal в Пуенте Хенил, Испания
 3. Job shadowing в партньорско училище  2 Primary School of Siatista в  Сиатиста, Гърция
 4. Обучителен курс “Inclusion and active citizenship in the primary school classroom”
 5. Обучителен курс “Making the most of New Technologies, Apps and Social Media in the classroom”
 6. Създаване на организация за приложение на новите знания и умения придобити от участниците в нашите класни стаи.
 7. Описание на наблюдавани уроци и добри практики от job shadowing наблюденията и разпространението им в печатен и електронен вариант сред педагогическите специалисти в 50. ОУ и сред по-широк кръг заинтересовани лица.
 8. Създаване на иновативни планове на уроци – резултат от придобитите знания  и умения и публикуването им в сборник с добри практики.
 9. Провеждане на открити уроци с демонстрации на добри и иновативни практики за учителите от 50. ОУ.
 10. Реализиране на разнообразни инициативи за приложение и разпространение на обучителния опит.
 11. Участие в събития на училищно и извънучилищно ниво за разпространение на резултатите (презентации, доклади, разработки и др.).