• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч

  • Начало
  • Новини
  • Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч

 

1. Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас се провежда на
27.03.2021 г. в един кръг, който е областен.
2. Учебното съдържание е по учебната програма за общообразователната подготовка
за задача 1, задача 2 и задача 3, от разширената и от допълнителната подготовка за задача 4,
задача 5 и задача 6.
3. Задача 1 и задача 2 се оценяват от 0 до 5 точки, а задача 3 и задача 4 – от 0 до 8
точки, задача 5 и задача 6 – от 0 до 12, като максималният брой точки е 50 точки.
4. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути.
5. Начало на състезателния ден – 09:00 часа.
6. Състезанието е анонимно.

Заявление

Декларация