• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас проведен на 27.02.2021 година.

  • Начало
  • Новини
  • Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас проведен на 27.02.2021 година.

Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас проведен на 27.02.2021 година.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелия се на 27.02.2021 година областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас. разгледай

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

·         Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика 25, 26 март 2021 година:

от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа в 81 СУ „Виктор Юго“.

Моля, предварително заявете Вашето желание и час на телефон 0884801644, с цел недопускане на струпване на хора.

·         Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.

·         Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска.
Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.

·         Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.

·         Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

·         Прилагаме списък на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата. разгледай

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!