• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Родителската среща за 1.Б клас се отменя

Родителската среща за 1.Б клас се отменя

Уважаеми родители,

Поради здравословното състояние на госпожа Анелия Никифорова, класен ръководител на 1. Б клас, родителската среща в четвъртък /23.02.2017 г/ се отменя.
Благодарим за разбирането!

От ръководството