• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Родителски срещи

Родителски срещи

Уважаеми родители,

родителските срещи ще се проведат при следния график:

На 08.09.2020г. (вторник) от 17:00  и от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи

на 1-ви и  2-ри клас както следва:

  • от 17:00 часа първа група от всеки клас (от №1 до №14)
  • от 18:00 часа втора група от всеки клас (от №15 до №27)

На 09.09.2020г. (сряда) от 17:00 и от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи

на 3-ти и 4-ти клас както следва:

  • от 17:00 часа първа група от всеки клас (от №1 до №14)
  • от 18:00 часа втора група от всеки клас (от №15 до №27)

На 10.09.2020г. (четвъртък) от 17:00 и от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи

на 5-ти, 6-ти и 7-ми клас.

  • от 17:00 часа първа група от всеки клас (от №1 до №14)
  • от 18:00 часа втора група от всеки клас (от №15 до №27)

 

 

За Подготвителна група родителската среща ще се проведе на 15.09.2020г. (вторник) след откриването на учебната година.

За повече подробности се обръщайте към класните ръководители.

Очакваме Ви.