• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Свободни места за записване на ученици за учебната 2021/2022 година

  • Начало
  • Новини
  • Свободни места за записване на ученици за учебната 2021/2022 година

Свободни места за записване на ученици за учебната 2021/2022 година

Свободни места за прием за учебната 2021/2022 година в 5, 6 и 7 клас

 

Към дата 22.07.2021 г. свободните места за прием на ученици в прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година са както следва:

 

5 клас: 15 свободни места

6 клас: 4 свободни места

7 клас: няма свободни места.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Свободни места за прием на нови ученици за учебната 2021/2022 година

Начален етап:

1. клас – 1 свободно място;

2. клас –няма свободни места;

3.клас – няма свободни места;

4.клас – 1 свободно място.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Кандидатстването за прием на нови ученици от 2. до 7. клас за учебната 2021/2022 година ще се извърши в периода 01-30 юли.

Необходими документи:

– Заявление по образец;

– Копие на документ за завършен клас, етап или друг документ с оценките на ученика;

– Копие на документ от заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН

– Документ за постоянен или настоящ адрес за кандидатите в 2., 3. и 4. клас.

Документите могат да се подават на електронната поща на училището или на място в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.