• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Свободни места за записване на ученици

Свободни места за записване на ученици

Уважаеми родители,

50. ОУ Васил Левски разполага със свободни места за записване на ученици във 2-ри, 3-ти и 7-ми клас.