• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

  • Начало
  • Новини
  • СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Към дата 11.08.2023 г. свободните места за прием на ученици в 50. ОУ “Васил Левски” за учебната 2023/2024 г. са както следва:

7.клас: 10 свободни места

 

Необходими документи при кандидатстване:

  • Заявление по образец;
  • Копие на документ за завършен клас, етап или друг документ с оценките и постиженията на ученика;
  • Документи/бланки по образец с данни на ученика;
  • Заявление за информиране и съгласие за изучаваните ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности по учебен план.

 

Документите могат да се подават по електронната поща на училището или на  място в училище при спазване на регламента от действащата нормативна рамка.