• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Свободни места за първи клас към 18.06.2018г.

Свободни места за първи клас към 18.06.2018г.

Уважаеми родители,

50. ОУ “Васил Левски” обявява 6 (шест) свободни места за прием в първи клас през 2018/2019г.