• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Свободни места за първи клас

Свободни места за първи клас

Уважаеми родители,

50. ОУ “Васил Левски” обявява 4 / четири/ свободни места за прием в първи клас през 2018/2019 г.

Заявление за участие в III класиране