• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Свободни места по класове за учебната 2018/2019г.

Свободни места по класове за учебната 2018/2019г.

свободни места окончателно