• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Седмично обедно меню от 05 – 08.01.2021 г.

Седмично обедно меню от 05 – 08.01.2021 г.

Обедно меню от 05 – 08.01.2021 г.