• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Седмично обедно меню от 12.10.20 г до 16.10.2020 г.

Седмично обедно меню от 12.10.20 г до 16.10.2020 г.

Седмично меню 12 – 16.10.20