• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Седмично обедно меню от 18.01 – 22.01.2021г.

Седмично обедно меню от 18.01 – 22.01.2021г.

Седмично обедно меню 18.01 – 22.01.2021г.