• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Седмично обедно меню от 19.10.20 г до 23.10.2020 г.

Седмично обедно меню от 19.10.20 г до 23.10.2020 г.

Седмично меню 19 – 23.10.20