• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Седмично обедно меню от 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.

Седмично обедно меню от 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.

Седмично обедно меню от 28.09.20 г до 02.10.2020 г