• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • 02/ 967-1186
 • vlevski_50ou@mail.bg

Списък на класираните първокласници в 50. ОУ / първо класиране/

 • Начало
 • Новини
 • Списък на класираните първокласници в 50. ОУ / първо класиране/

Списък на класираните първокласници в 50. ОУ / първо класиране/

Списък на класираните първокласници в 50. ОУ „Васил Левски“ за 2018/2019 учебна година

първо класиране 04.06.2018г.

Входящ номер ГРУПА ТОЧКИ
1. 393/19.04.2018 1 28
2. 437/27.04.2018 1 26
3. 395/19.04.2018 1 5
4. 408/23.04.2018 1 5
5. 431/26.04.2018 1 5
6. 432/26.04.2018 1 5
7. 471/09.05.2018 1 5
8. 492/16.05.2018 1 5
9. 405/23.04.2018 1 4
10. 387/18.04.2018 1 3
11. 454/04.05.2018 1 3
12. 363/16.04.2018 1 0
13. 366/16.04.2018 1 0
14. 372/17.04.2018 1 0
15. 376/17.04.2018 1 0
16. 377/17.04.2018 1 0
17. 380/17.04.2018 1 0
18. 389/18.04.2018 1 0
19. 396/19.04.2018 1 0
20. 399/20.04.2018 1 0
21. 401/20.04.2018 1 0
22. 403/20.04.2018 1 0
23. 410/23.04.2018 1 0
24. 412/24.04.2018 1 0
25. 419/25.04.2018 1 0
26. 429/26.04.2018 1 0
27. 436/27.04.2018 1 0
28. 443/02.05.2018 1 0
29. 465/08.05.2018 1 0
30. 414/24.04.2018 1 0
31. 391/19.04.2018 2 5
32. 417/24.04.2018 2 4
33. 464/08.05.2018 2 0
34. 367/16.04.2018 2 0
35. 382/17.04.2018 3 22
36. 404/20.04.2018 3 22
37. 442/30.04.2018 3 22
38. 469/09.05.2018 3 5
39. 386/18.04.2018 3 4
40. 402/20.04.2018 3 4
41. 390/19.04.2018 3 0
42. 397/19.04.2018 3 0
43. 468/09.05.2018 3 0
44. 490/16.05.2018 3 0

На 31.05.2018г. в  50.ОУ в присъствието на членове на Обществения съвет и родители беше изтеглен жребий за определяне на деца, които да се класират, тъй като имат еднакви групи и точки.

Необходими документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

 

 1. ОРИГИНАЛна Удостоверение за завършена подготвителна група
 2. ОРИГИНАЛна Приложения № 16 или 17, удостоверяващи промени по постоянен и/или настоящ адрес
 3. КОПИЕот Акт за раждане на детето.
 4. Родителят попълва ДЕКЛАРАЦИЯза съгласие за обработване на лични данни
 5. Медицински картон
 6. Всички други документи, удостоверяващи допълнителни критерии /АКО ИМА ТАКИВА/

Заявление за участие във второ класиране