• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В ГРАД СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В ГРАД СОФИЯ

Грипна ваканция в област София-град

Изх.№РУО1-2196/26.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК

НА РУО – СОФИЯ-ГРАД