• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Сърдечно благодаря!

Сърдечно благодаря!

Благодарим на родителите на деца от Подготвителна група и на ученици от 6.А клас за предоставените средства, както и за труда и майсторството на Давид Мавров за пребоядисване на част от стените. Вашата съпричастност и отзивчивост дава смелост и посока на творческите ни планове за нашето училище!