• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Трета паралелка за 1.клас ще се сформира в 50.ОУ

Трета паралелка за 1.клас ще се сформира в 50.ОУ

Уважаеми родители,

За учебната 2023-2024 г. 50.ОУ “Васил Левски” има разрешение да сформира трета паралелка за 1.клас.

Може да кандидатствате за свободните места според графика на дейностите за прием в 1.клас, публикувани на училищния сайт в рубриката Прием 1.клас.