• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Уважаеми родители,

Уважаеми родители,

Списъците с имената на учениците, включени в ГЦОУД във втори клас – 2 групи, трети клас – 1 група и в четвърти клас – 1 група, ще бъдат раздадени на класните ръководители до 17:00ч. на 09.09.2022г. и те ще Ви информират.