• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Уебсайт на проекта “Качество чрез иновации и приобщаване” 

  • Начало
  • Новини
  • Уебсайт на проекта “Качество чрез иновации и приобщаване” 

Уебсайт на проекта “Качество чрез иновации и приобщаване” 

Във връзка с изпълнение на проект “Качество чрез иновации и приобщаване” по програма Еразъм+, ключова дейност 1 за квалификация на педагогически специалисти е разработен уебсайт на проекта:

https://sites.google.com/view/50ou-erasmus23-24/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0

На сайта можете да намерите актуална информация за изпълнение на дейностите.