• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Участие в структуриран курс по програма Еразъм+

Участие в структуриран курс по програма Еразъм+

Двама педагогически специалисти от начален етап – Десислава Михайлова и Виолетка Иванова посетиха структуриран обучителен курс в Мадрид по програма Еразъм +. Темата на курса “Inclusion and active citizenship in the primary school classroom” насочи вниманието на участниците към спецификите в развитието на активно гражданство чрез приобщаване и социални умения. Програмата на курса интегрира теоретични и практически модули, които ще подпомогнат работата по темата.