• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Разпределение на децата по класове за 1-ви клас

Разпределение на децата по класове за 1-ви клас

Разпределение на децата по класове за 1-ви клас приети в 50. ОУ за учебната 2019/2020 година.

Вижте СПИСЪК