• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Диплом за участие във фестивала “Заедно в XXI век”

Диплом за участие във фестивала “Заедно в XXI век”

Ученичката от 6.а клас Стефания Стефанова от класа на г-жа Мазнева е лауреат II степен

в XVI международна творческа среща и фестивал “Заедно в XXI век – Вместе в XXI веке”

“София кани изкуството на вярата, надеждата и любовта”.