• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Начало на проекта “Спортни дейности и игри за здраве и успех“

  • Начало
  • Новини
  • Начало на проекта “Спортни дейности и игри за здраве и успех“

Начало на проекта “Спортни дейности и игри за здраве и успех“

В периода юни – ноември 2023 г. се реализира одобрен проект финансиран от Столична община, по Програма „Спорт в района“, „Спорт за деца и ученици“, „Спорт за всички“ на тема: „Спортни дейности и игри за здраве и успех“.

Дейности са разнообразни, насърчават активния начин на живот и спорт в ежедневния живот на учениците, привличат цялата училищна общност за споделени моменти със спортна насоченост и промотират осмислянето на здравето, като ценност, като фокуса е поставен върху значението на физическа активност за подобряване на здравословното състояние във всяка възраст.

В инициативите по проекта се включват партньорски организации, които мотивират учениците да познават и практикуват различни спортове –   БК ,Шампион”, БФ Баскетбол, Катедра ТАО- клуб НСА Сивен, СКА Акро-спорт и БФСА (Българска  федерация спортна акробатика), ПФК Левски и др., като част от представителите на партньорските организации са настоящи родители на ученици от училището.