• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

LED осветление в училището

LED осветление в училището

Благодарение на инициативността на Училищното настоятелство и отзивчиви спонсори 50.ОУ последва  светодиодната революция – осветлението в цялото училище е подменено с  LED. Освен, че пести енергия и средства, този тип осветление осигурява оптимална осветеност в класните стаи, коридорите и спортната зала. Очакваме промяната да окаже положително въздействие както върху обучението на учениците, така и върху училищния бюджет. Благодарим за оказаната ни помощ!