• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

MindHub развива 8 от 12 ключови умения за 21 век

MindHub развива 8 от 12 ключови умения за 21 век

MindHub е иновативно училище по програмиране за деца от 6 до 18 години. В него децата развиват своето алгоритмично, логическо и аналитично мислене, изучавайки фундаменти в програмирането.

Повече за училището на Telerik Academy вижте тук