• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Обедно меню от 10.02.2020 г. до 14.02.2020 г.

Обедно меню от 10.02.2020 г. до 14.02.2020 г.

ОТВОРЕТЕ СКАНИРАНИТЕ ФАЙЛОВЕ