• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Продукти по схемата “Училищно мляко”

Продукти по схемата “Училищно мляко”

Стартира предоставянето на полагаемите продукти по схема “Училищно мляко” за периода на извънредното положение 13.03-13.05.2020 г. на всяко дете.

Доставката ще се осъществи на 22.04.2020 г. (утре), молим родителите да идват до училището след 12:30 ч. Продуктите за предоставяне са кашкавал в индивидуална опаковка (еквивалент на пропуснатите доставки през периода на извънредното положение) и краставица.