• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Провеждане на състезание по математика

Провеждане на състезание по математика

На 9 ноември 2019 г. (събота) в 50. ОУ “Васил Левски” ще се проведе състезание по математика, което е част от 21 Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас, включен в календарния план на Съюза на математиците в България.

Състезанието ще се проведе в 11:00 ч. в сградата на 50. ОУ “Васил Левски”.

Времето за работа на учениците:

  • за учениците от I клас е 40 минути (от 11:00 ч. до 11:40 ч.);
  • за учениците от II до VII клас е 90 минути (от 11:00 ч. до 12:30 ч.).

Резултатите се обявяват в срок до 19 ноември 2019 г.

Обобщено класиране на учениците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 4 декември 2019 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието като попълнят декларация по образец.