• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Свободни места по класове за учебната 2019/2020 г.

Свободни места по класове за учебната 2019/2020 г.

II клас – 6,

III клас – 8,

IV клас – 2,

VII клас – 15