• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

7. клас

7. клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ВИПУСК 7. КЛАС,

тук своевременно ще получавате информация за дейностите, свързани с НВО и приема на ученици след завършен 7. клас.

ПРИЕМ В VIII КЛАС В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН СОФИЯ-ГРАД ЗА 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВO в VII клас през учебната 2023/2024 г. и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

Заповед на министъра на образованието за графика на дейностите по приема в VIII клас

Актуална информация за кампанията на НВО за учебната 2023-2024 г.

График на дейностите за организацията на НВО за учебната 2023-2024 г.

ЗАПОВЕД НА МОН – дати за провеждане на НВО за 7.клас за учебната 2023-2024 г.

Модел на НВО по български език и литература за учебната 2023-2024 г.

Модел на НВО по математика за учебната 2023-2024 г.

Модел на НВО по чужд език за учебната 2023-2024 г.

ПРИЕМ 7. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.

Брой паралелки – 3;

Свободни места – 6;

Указания на РУО – София-град за провеждане на НВО за учебната 2022/2023 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ

График на дейностите по приема след 7. клас – стр. 1

График на дейностите по приема след 7. клас – стр. 2

Прием след 7. клас

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НВО

НВО в 7. клас за учебната 2022/2023 г. в ОУ “Васил Левски”

Заповед за проверка на способностите за прием на ученици в 8. клас и 11. клас за учебната 2023-2024 г.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

Инструктаж за ученика за НВО в края на 7. клас през учебната 2022-2023 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ВИПУСК 7. КЛАС,

тук своевременно ще получавате информация за дейностите, свързани с НВО и приема на ученици след завършен 7. клас.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016 г., всеки ученик, завършващ 7. клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове.

За явяване на НВО по чужд език в края на 7.клас всеки ученик трябва да подаде заявление по образец в канцеларията на училището в периода от 01.02.2023 г. до 12.00 часа на 17.02.2023 г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок се предават в РУО – София-град и се регистрират в ЕИСИП.

Изпитът НВО – чужд език ще се проведе само при наличие на желаещи ученици на 14.06.2023 г. (между НВО по БЕЛ – 13.06.2023 г. и НВО по математика – 16.06.2023 г.). Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование – задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен 7.клас.

За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

При въпроси се обръщайте към класен ръководител, преподаващия учител по АЕ и/или зам.-директор.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7.КЛАС

Заповед на МОН за графика на дейностите по приема след 7.клас

МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ В 7.КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Модел на НВО по БЕЛ за учебната 2022-2023 година

МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА В 7.КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Модел на НВО по математика за учебната 2022-2023 година

МОДЕЛ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК В 7.КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Модел за НВО по чужд език за учебната 2022-2023 година

Заповед № РД09-4065 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на НВО за учениците в ІV, VІІ и Х клас – 2022-2023 г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа