• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

7. клас

7. клас

Заповед № РД 09 – 2152 / 27.08.2019г. във връзка с организирането и провеждането на НВО на учениците в IV, в VII и в X клас през учебната 2019-2020 г., както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020-2021 година, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г.НОВО!!!

Заповед № РД 09-1308/ 09.06.2020 г.


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване
по чужд език в края на VII клас


Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Декларацията в WORD.docНОВО!!!

Инструктаж за квестора на национално външно оценяване (НВО) в края на VII клас през учебната 2019/2020 годинаНОВО!!!

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2019/2020 годинаНОВО!!!

Инструктаж на ученика за националното външно оценяване в края на VII клас през учебната 2019/2020 година


Инструктаж за учителя консултант на ученици със специални образователни потребности (СОП)


ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
VІІ клас

  • Български език и литература – 15 юни 2020 година, начало 09:00 часа
  • Математика – 17 юни 2020 година, начало 09:00 часа