• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

7. клас

7. клас

Списък с кодовете на паралелките за кандидатстване след 7-ми клас

Уважаеми ученици,

КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика
след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.
От 13 юни седмокласниците ще могат да получат служебните си бележки с резултатите от НВО от училищата, в които се обучават. От 20 юни до 26 юни се подават документи за прием в профилираните и професионалните гимназии в страната, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените, средните училища и профилираните гимназии. Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училищата-гнезда. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

Балообразуването за отделните училища е различно и се формира от резултатите от изпитите по български език и литература и по математика и от приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование по предмети, определени от съответните училища. Списъците с приетите на първо класиране ще бъдат обявени до 3 юли 2018 г. Записването на учениците в новите им училища или подаване на заявления за участие във второ класиране е в периода 4-6 юли 2018 г.

Учебна 2017/2018 година

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г., Ви информираме, че сайтът, на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки. Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт подадете заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

От Ръководството

Дати на провеждане на НВО за 4 и 7 клас

Прием след 7-ми клас за 2018/2019 учебна година

Заявление за явяване на изпит за проверка на способностите

Училища-гнезда за прием на заявления за кандидатстване след 7 клас

 

 

Важна информация за 7 клас

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6, 7 и 8 юни 2017 г.– в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА – 6, 7 и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. „Пиротска“ №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта). Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

 

Училища – гнезда 7 клас

За приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г., можете да видите тук.
* */ ?>