• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

7. клас

7. клас

НВО 7 клас – 16.06.2021 г.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в
присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за
всеки един отговор;
– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от
залата;
– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

ВАЖНИ ДАТИ
Оценяване на изпитните работи – от 19.06.2021 г. до 27.06.2021 г.;
Обявяване на резултатите от НВО в VII клас – до 28.06.2021 г.;

Заповед № РД 09 – 2121 / 28.08.2020г. във връзка с организирането и провеждането на НВО на учениците в IV, в VII и в X клас през учебната 2020-2021 г., както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020-2021 година, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г.НОВО!!!

Заповед № РД 09-3566/ 17.12.2020 г.НОВО!!!

Инструктаж за квестора на национално външно оценяване (НВО) в края на VII клас през учебната 2020/2021 годинаНОВО!!!

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2020/2021 годинаНОВО!!!

Инструктаж на ученика за националното външно оценяване в края на VII клас през учебната 2020/2021 година


Инструктаж за учителя консултант на ученици със специални образователни потребности (СОП)


ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
VІІ клас

  • Български език и литература – 16 юни 2021 година, начало 09:00 часа
  • Математика – 18 юни 2021 година, начало 09:00 часа