• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Бюджет

Бюджет

Отчет за м. септември 2020 г. по проект 1.54

Отчет за м. септември 2020 г.

Отчет за м. юни 2020 г.

Отчет за м. юни 2020 г. по проект 1.54

Отчет за месец март 2020 г.

Бюджет 2020 – уточнен план

Отчет на бюджет 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г.

Отчет на бюджет 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01. до 31.12.2019 г.

Отчет на бюджет 01.10.2019 г. – 31.12. 2019 г.

Отчет на бюджет 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г.

Отчет на бюджет 01.03.2019 г. – 30.06.2019 г.

Отчет на бюджет 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Планирани разходи по бюджет 2019 г.

Отчет на бюджет 01.2018 г. – 12.2018 г.

Отчет на бюджет 01.2018 г. – 09.2018 г.

Отчет на бюджет 01.2018 г. – 03.2018 г.

Бюджет – 2018 г.

Отчет бюджет – 2017 г.

Планиран бюджет за 2017 г.

Oтчет бюджет – 30.09.2017 г.

Отчет бюджет – 01.01.2017 г. – 31.08.2017 г.

Отчет бюджет – 01-03.2017 г.

Отчет бюджет – 2016 г.

Отчет бюджет – 30.09.2016 г.

Политика за защита на личните данни в 50.ОУ “Васил Левски”