• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Призив за набиране на средства

Призив за набиране на средства

писмо_до_РУО_за_дарителска_кампания_IX_ОУ,_Ст._З.