• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Открити процедури по ЗОП

  • Начало
  • Открити процедури по ЗОП

Открити процедури по ЗОП

Заповед за откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на “Книжарница”

Обява за откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на “Книжарница”

Заявление за участие в конкурс за отдаване под наем на “Книжарница”

ВАЖНО! Удължен е крайният срок за подаване на заявления във връзка с обявения конкурс за отдаване под наем на “Книжарница”.

Новият срок за кандидатстване е удължен до 11 януари 2019 г.

Всички други условия остават непроменени.